این نرم افزار شامل سه بخش میباشد

خزانه داری

حسابداری

انبارداری

 

امکانات نرم افزار

امکان اتصال به سامانه جامع مودیان مالیاتی

برای اولین بار امکان گزارش تراز سی ستونی و چهارده ستونی

سیستم حسابداری پیشرفته N سطحی
قابلیت پیاده سازی حسابداری چندین شرکت با امکان ثبت.گزارش. پشتیبانی و بازیابی بصورت مجزا در یک نسخه
پیاده سازی سیستم مراکز هزینه وپروژه ها
استفاده از یونیک حساب با عنوان سرفصل بصورت اختیاری
امکان درج اطلاعات بیشتر اشخاص جهت ارسال پیامک در سرفصل حسابها
امکان مشخص کردن ماهیت حسابها در زمان تعریف سطوح حسابداری
امکان استفاده از کلید های میانبر جهت سهولت در صدور سند
امکان استفاده از شرح های ثبت شده قبلی
امکان ذخیره ثبت در حافظه و بازیابی آن
ذخیره سند بصورت یادداشت. موقت. قطعی و دائمی با امکان قفل کاربری مدیر سیستم. مدیر مالی. حسابدار و   کاربر در سند
امکان مرتب سازی اسناد بر اساس تاریخ سند
مدیریت اسناد حسابداری جهت انواع اسناد. کپی . ادغام .درج . حذف . چاپ گروهی اسناد و  …
مشاهده گزارش حساب یا مانده در زمان ثبت و مشاهده عملکرد انبار و خزانه در منابع ارسالی به مالی در سند حسابداری جهت کنترل بیشترگزارش دفاتر حسابها در تمامی سطوح به صورت کاملا انعطاف پذیر با امکان تفکیک و ترکیب
گزارشات دفاتر حسابها با ساختار درختی
گزارشات تراز با امکان محدودیت در سطوح تعریف شده با فیلترهای مختلف
امکان سورت و جستجو بر روی تمامی فیلد ها
استفاده از امکان آنالیز تطبیقی حسابها جهت رفع مغایرت در گزارشات
امکان ذخیره و بازیابی گزارش توسط کاربر
گزارش سازی علاوه بر گزارشات دفاتر و تراز موجود جهت مدیریت با امکان ویرایش جهت چاپ
امکان گزارشات آماری
امکان گزارشگیری از سطح پروژه و مرکز هزینه در تمامی گزارشات
تعریف دسته چکها به ازای بانکهای معرفی شده بصورت نامحدود
امکان تعریف و استفاده از فرمت چک همه بانکها جهت کاربری آسان در چاپ چک توسط کاربر
صدور و چاپ چک با شرایط چندین طرف حساب
استفاده از تقویم بانکی جهت نمایش جمع وصولی و صدوری
مشاهده گردش چکهای دریافتی و پرداختی به ازای تمام عملیاتامکان دریافت مستقیم مانده از بانک
مشاهده ثبت مالی تمامی عملیات خزانه در زمان ارسال سند به حسابداری
گزارش سازی علاوه بر گزارشات موجود بابت دریافت و پرداخت نقدی اسنادی و واریزی ها
سازگار با انواع پرینترها جهت چاپ چک
امکان اجرای عملیات پاس . برگشت . مفقودی . ابطال . انتقال و واریز بر روی چکهای دریافتی و پرداختی
ثبت عملیات دریافت و پرداخت نقدی وارائه  رسید چاپی توسط سیستم
گزارش چک‏های سر رسید شده در تاریخ مشخص
دفتر اسناد دریافتنی و پرداختنی شامل کلیه موارد و یا اقلام باز
امکان تنظیم چک جهت چاپ بصورت افقی و عمودی
گزارش نقدینگی در تاریخ معین از حسابها به تفکیک وضعیت
گزارش چکهای خرج شده.  تضمینی صادره. انتقالی شده و وصول شده
امکان مشاهده کلیه سوابق اسناد دریافتنی و پرداختنی
امکان چاپ چک بصورت متفرقه و ارائه رسید چاپی توسط سیستم
عدم محدودیت در تعداد انبارارتباط با مالی در بخش طبقه کالا جهت ارسال اسناد به حسابدار
معرفی کالا با امکان استفاده از بارکد و محاسبه ضریب تلورانس کالا در فرمهای ورودی و خروجی کالا
تولید کالا با استفاده از چندین فرمول ساخت
امکان تعیین میزان ضایعات در هرمرحله از تولید
امکان معرفی چندین هزینه با شرایط محاسبه مبلغ ثابت. درصد از روی جمع اقلام و درصدی از مانده اقلام در فاکتور خرید  و فروش و برگشتی ها
سیستم  بازاریاب با روش محاسباتی حق فروش ثابت. درصدی در فاکتورخرید و فروش و برگشتی ها
کنترل صدور برگشت از خرید و فروش به ازای وردی و خروجی کالاها
مشاهده سندحسابداری تولید (پس از قطعی و ریالی کردن) فاکتورهای خرید و فروش و برگشتی ها در زمان ثبت
گزارش کاردکس کالا با انتخاب فیلتر
موجودی کالاها بر اساس بازه ای از کالاها با تعیین مقادیر عددی و ریالی کالا
گزارش سازی علاوه بر گزارشات موجود
امکان ذخیره گزارشات توسط کاربر جهت کاربری آسان

پشتیبان گیری دستی و اتومات برروی server , client به ازای شرکتهای موجود در سیستم
تخصیص رمز کاربری جهت ایجاد پشتیبان و بازیابی اطلاعات
دینامیک بودن تمامی فرمها از نظر تغییر رنگ
تخصیص دکمه جهت صفحه اصلی نرم افزار با قابلیت جابجایی
ایجاد کلید میانبر برای تمامی فرمهای توسط کاربر
امکان استفاده از تنظیمات گرافیکی
امکان تغییر رنگ  کلیدها و پوسته نرم افزار  توسط کاربر
کنترل عملیات کاربران معرفی شده در سیستم
امکان محدودیت کاربران در فرمهای عملیاتی توسط مدیر سیستم
قابلیت ارسال مستقیم پیامک از فرمهای عملیاتی زمان ثبت در نرم افزار مالی. خزانه داری و انبار جهت اعلام عملیات .مانده و گردش حسابها
عدم محدودیت در تعداد کلاینت در شبکه جهت کاربری نرم افزار
استفاده از قفل سخت افزاری جهت امنیت در نرم افزار