امکانات عمومی

  قابلیت تعریف اطلاعات پایه متنوع شامل:انواع استخدام ، شغل ، واحد سازمانی ، مراکزهزینه ، مراکز پرداخت حقوق وام و بیمه خصوصی و شهرها توسط کاربر

•    سازگار با انواع نرم افزار های حضور و غیاب
•    امکان تعریف کلیه مزایا وکسور مستمر وغیر مستمرو انواع روشهای محاسباتی بسته به نوع استخدام
•    امکان ایجاد جداول مالیاتی ، معافیتهای قانونی وانتخاب انواع روشهای محاسبه مالیات به صورت سالیانه و ماهانه
•    امکان تعیین ضرایب وروش محاسبه انواع اضافه کاری ، سوابق کارکرد وباز خرید خدمت کارکنان ، ماموریت روزانه و ساعتی و نوبت کاری برای هر نوع استخدام
•    قابلیت ثبت احکام متعدداستخدامی و حقوقی برای هر یک از پرسنل در مقاطع مختلف زمانی
•    انجام محاسبات ذخیره و نگهداری و محاسبه سوابق کارکردی کارکنان مانند سنوات ، عیدی ،بن ، مرخصی به تفکیک نوع استخدام و طبق ضرایب تعریف شده توسط کاربر
•    امکان انتقال کارکرد از یک ماه خاص به ماه جدید
•    قابلیت تعریف کاربران سیستم و تعیین سطوح دسترسی
•    ارائه گزارش کارکرد ، بیمه و مالیات و حقوق و مزایای پرداختی پرسنل به تفکیک نوع استخدام ، مرکز هزینه و واحد سازمانی و….
•    ارائه فیش حقوقی ، گزارش کارتکس وام های پرداختی و بیمه های خصوصی واقساط هر یک به تفکیک محل پرداخت وام یا بیمه
•    گزارش ساز با قابلیت طراحی گزارش دلخواه
•    ارائه گزارش بیمه تامین اجتماعی ، دارایی ، بانک
•    تهیه دیسکت بیمه کارکنان سازمان تامین اجتماعی
•    ارائه گزارش دارائی مالیاتهای مکسوره از حقوق ماهیانه
•    امکان طراحی فیش حقوقی و لیست بیمه توسط کاربر
•    امکان ارائه لیست حقوقی از طریق دیسکت به بیمه
•     امکان تهیه فایل خروجی PDF از لیست خروجی
•    امکان درج چندین کارگاه با چندین ردیف پیمان مختلف
•    امکان درج نا محدود کارکنان در کارگاه های مختلف
•    امکان درج مشاغل کارگاه با پایه حقوق ثابت
•    امکان تغییر پایه حقوق برای افراد خاص در کارگاه
•    جلوگیری از دوباره کاری و تسریع محاسبات
•    امکان پردازش محاسبات حقوق و دستمزد فردی و یا ماهانه
•    امکان چاپ لیست حقوقی
•    امکان چاپ فیش حقوقی
•    امکان چاپ خلاصه بیمه
•    امکان چاپ خلاصه دارایی
•    امکان چاپ خلاصه بانک
•    امکان کار با تمامی پرینترها
•    جمع آوری تمامی اطلاعات لازم و کاربردی از پرسنل
•    امکان درج احکام پرسنلی مختلف به همراه پارامترهای بیمه ای و مالیاتی مختلف
•    تعریف کسورات ثابت و یا غیر ثابت برای هر نفر
•    امکان تعریف مزایای ثابت برای افراد مجرد و متاهل
•    امکان تغییر جدول مالیاتی توسط کاربر برای هر سال
•    امکان انجام عملیات محاسباتی و پردازش های لازم به صورت فردی و گروهی
•    ثبت اطلاعات کامل کارکرد ماهیانه (شامل: مرخصی، جمعه کاری، اضافه کار، نوبت کار، معوقه و… )
•    محاسبه قسط وام
•    محاسبات با درنظر گرفتن وضعیت معافیت مالیاتی مختلف
•    امکان مشاهده لیست کارکردهای ماهیانه برای جلوگیری از خطای کاربری و اطمینان از صحت داده ها
•    تهیه دیسکت انواع بانک ها به صورت تمام خودکار همراه با محاسبات
•    تهیه انواع خروجی از لیست های حقوقی و یا فیش های حقوقی
•    غیر فعال کردن کارمندان انصرافی یا اخراجی
•    کنترل مانده وام و کسر از اقساط وام ها بصورت اتوماتیک
•    امکان ایجاد ارتباط حسابداری با نرم افزار حقوق و دستمزد
•    امکان صدور سند حسابداری بصورت جمعی و انفرادی
•    امکان صدور , حذف و قطعی کردن  احکام بصورت کلی
•    دارای درگاه اینترنتی برای مشاهده اطلاعات حکمی و حقوقی
•    امکان اعطای وام وتخصیص وام های متعدد به پرسنل ، تعیین نحوه باز پرداخت وکسراتوماتیک اقساط وام ها وتقسیط وام ها به صورت مجزا
•    امکان تغییر سقف بیمه روزانه توسط کاربر برای قوانین جدید