برخی از خدمات ما

ما با ارائه ی بهترین نرم افزار های

حسابداری،اتوماسیون و خیریه

و طراحی و پیاده سازی انواع نرم افزارهای سفارشی جهت بهبود امور شما در کنارتان هستیم

ما در تمام مراحل در کنارتان هستیم

 

تامین نرم افزار

 

مشاوره

 

پشتیبانی

 

توسعه فنی

برنامه نویسی اختصاصی ،تیم مشاوره برای ارائه راهکارهای نرم افزاری

نرم افزار جامع حسابداری 

نرم افزار جامع موسسات خیریه
سامانه مراکز مشاور دانشجویی

سامانه ملی مددجویان

سامانه جامع اداری و مالی

مخزن سامانه جامع مالیاتی

با جدیدترین محصولات ما بیشتر آشنا شوید :

امور حسابداری کسب و کارتان را به ما بسپارید ...

 

آخرین مشتریانی که افتخار همکاری با آنها را داشتیم: